Lưu trữ cho từ khóa: Lệ Hằng

Nói thêm về nước Mỹ

Lệ Hằng là cây bút mới, vào trường TPH (lớp 6) năm 1970. Cô viết bài này để bổ túc cho bài của Phạm Hồng Phước, Thanh Hương…SOS mong có nhiều cộng tác viên để trang nhà ngày càng phong … Tiếp tục đọc