Lưu trữ cho từ khóa: Lâm Châu Minh

DU LỊCH HỒ CỐC

Ngày 30/3, Nhóm CHS niên khóa 74 đã tụ tập tại khu du lịch Văn Thánh để chuẩn bị cho chuyến du lịch ngắn ngày Hồ Cốc. Tham dự chuyến đi này có vợ chồng anh Châu Minh- Thu Nga, … Tiếp tục đọc