Lưu trữ cho từ khóa: Lài Võ

Muốn được già

Có nhiều người hay nói chết không sợ nhưng sợ già. Riêng tôi, tôi muốn có tuổi  già.Vì khi chúng ta già mới chết, khi ấy những người thân yêu và bạn bè sẽ không thương tiếc và buồn nhiều. … Tiếp tục đọc