Tag Archives: Lài Võ

Muốn được già

tuoi gia

Có nhiều người hay nói chết không sợ nhưng sợ già. Riêng tôi, tôi muốn có tuổi  già.Vì khi chúng ta già mới chết, khi ấy những người thân yêu và bạn bè sẽ không thương tiếc và buồn nhiều. … Continue reading