Lưu trữ cho từ khóa: La Thụy

THƯỞNG THỨC ĐẰNG VƯƠNG CÁC TỰ CỦA VƯƠNG BỘT

Đằng Vương Các Tự là bài thơ của Vương Bột thi sĩ thời Sơ Đường. Gác Đằng đã là điển tích được nhiều  tác giả  của Việt Nam và Trung Hoa dùng như : “Duyên Đằng thuận nẻo gió đưa” (Kiều) … Tiếp tục đọc