Lưu trữ cho từ khóa: La Mai Thi Gia

Hạt bụi biết tương tư của La Mai Thi Gia

“…chui xuống đất…nghe…đá sỏi…rầm rì…chuyện ái ân “. Những từ, tứ lạ! Đá sỏi ái ân thì vang tiếng rầm rì. Còn hạt bụi tơ vương vai áo? Người thính tai có nghe được tiếng thì thầm? Không biết! Tác … Tiếp tục đọc