Lưu trữ cho từ khóa: Kim Đính

XA RỒI MÙA XUÂN CỦA EM của Kim Đính Võ Thị

Với Xa rồi mùa Xuân của em, Kim Đính Võ Thị đã cho người đọc thưởng thức một thiên tình sử, đầy ắp những kỷ niệm. Có những ý lời trùng lặp, phần nào làm bài thơ lõang đi nhưng … Tiếp tục đọc