Lưu trữ cho từ khóa: Kiều Minh

Buồn Thu của Phong Tâm & Kiều Minh

Yên dạ Thảo gửi bài thơ “Buồn Thu” được anh Phong Tâm sáng tác năm 1997, và nhạc sĩ Kiều Minh phổ nhạc cũng khoảng thời gian ấy! Em đọc lời thơ trong trong music sheet thấy hay nên viết lại và nhờ nhạc sĩ Nguyễn … Tiếp tục đọc