Lưu trữ cho từ khóa: Khổng Đức

Đọc thơ Vũ Trọng Quang: HÔM QUA HÔM NAY HÔM SAU

Đến tuổi này 86 – cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ nên ngưng bút , ngừng nói, chỉ nên nghe và đọc, mà nghe nào có rõ, thấy cũng lờ mờ; nói chung cơ thể suy yếu, giác … Tiếp tục đọc