Lưu trữ cho từ khóa: Khánh Chi

Bánh Bèo

Nói đến bánh bèo, Bếp Ấm trong những ngày đầu tiên đã có công thức của Hoàng Hưng và cô Chín. Trong loạt bài giới thiệu BÁNH HUẾ, Bếp Ấm xin giới thiệu thêm một công thức làm bánh bèo … Tiếp tục đọc