Lưu trữ cho từ khóa: Huy2nh Tâm Hoài

Đêm Giao thừa hát câu vọng cổ

Huỳnh tâm Hoài xa quê nhưng thơ của anh phảng phất dư âm của đồng bằng Nam bộ. Ở đó có câu ca vọng cổ, có rượu đế dành cho vợ chồng người xa xứ, uống vào mà ứa lệ … Tiếp tục đọc