Lưu trữ cho từ khóa: Hồng Vân

Chút tình thơ của Hồng Vân

Chợ thơ có muôn vẻ do nhiều người bán, có người già hoài cổ, người trung niên đa tình, có ông bác sĩ mê thơ thì nay có cô kế toán mần thơ. Xin giới thiệu bài thơ mới của … Tiếp tục đọc