Lưu trữ cho từ khóa: Hoiài Thương

Bóng Mẹ đâu đây của Hoài Thương

Bóng Mẹ Đâu Đây.       Mưa còn nặng hạt tả tơi Ướt manh aó vải rối bời tóc may       Mòn chân trên đoạn đường dài Vai xương gánh nặng miệt mài dưới mưa.     … Tiếp tục đọc