Lưu trữ cho từ khóa: Hoàng trung- Trương Phú

Hình ảnh đám giỗ nhà Hoa Đăng

Như tin đã đưa, ngày 31/7 anh Phú Thạnh, Trương Phú, Nguyễn Hoàng Trung, Ngọc Minh đã đến Tam Bình để dự đám giỗ nhà Hoa Đăng. Tại đây các anh chị đã gặp Phan Lương, Hoàng thiên Luân và … Tiếp tục đọc