Lưu trữ cho từ khóa: Hoàng Thị Lãng Mây

Mưa cuối năm của Hoàng Thị Lãng Mây

Thời tiết năm nay khá lạ, gần hết năm mà Sài Gòn vẫn còn những cơn mưa lớn, và cũng nhờ vậy  mà nhà thơ có thêm tứ để sáng tác. Xin giới thiệu với các bạn bài thơ của … Tiếp tục đọc