Tag Archives: Hoa Huỳnh

Hạ sang của Hoa Huỳnh

0 he 2

Hoa Huỳnh là CHS của trường niên khóa 1984, hiện chị công tác tại trường THCS Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, Vĩnh Long. Đây là bài thơ đầu tiên của chị trên trang  nhà, xin giới thiệu cùng anh … Continue reading