Lưu trữ cho từ khóa: Hoa Huỳnh

Hạ sang của Hoa Huỳnh

Hoa Huỳnh là CHS của trường niên khóa 1984, hiện chị công tác tại trường THCS Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, Vĩnh Long. Đây là bài thơ đầu tiên của chị trên trang  nhà, xin giới thiệu cùng anh … Tiếp tục đọc