Lưu trữ cho từ khóa: Hải Vương

Lời trăn trối của mẹ. Chương I : Giã biệt người thương

         Huyện Phước Long đã bao lần thay đổi theo thăng trầm lịch sử, một huyện ở giữa ba tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Hậu Giang, có lúc sáp nhập vào tỉnh nầy hoặc tỉnh khác. … Tiếp tục đọc