Lưu trữ cho từ khóa: Hải Bằng

THẦY TRÒ HỌP MẶT của Hải Bằng

  Ngày 10/11, trong bài nói chuyện với học trò cũ, Thầy Vũ Đình Nghị có đọc 2 bài thơ tặng các đồng nghiệp và học trò của mình. Xin giới thiệu cùng bạn đọc THẦY TRÒ HỌP MẶT Mừng … Tiếp tục đọc