Lưu trữ cho từ khóa: Hà Thanh

NỊNH!

      NỊNH!   Cái đuôi con nịnh quá dài Lú ra một khúc để hoài hỏng thụt vô Thế gian bao chuyện xô bồ Lấy tin để méc thật đồ đáng ghê Bạn mình đối xử đề huề … Tiếp tục đọc