Lưu trữ cho từ khóa: Dương Lệ Hồng

“Tạm Biệt” của Dương Lệ Hồng

Bài thơ “Tạm Biệt” của cô Dương Lệ Hồng đọc trong ngày chia tạy với các học trò nữ lớp Nhất B (lớp Năm) trường Tiểu học Quận Tam Binh năm 1964. Cô không nói rõ bài thơ do cô … Tiếp tục đọc