Tag Archives: Dung Thị Vân

Đôi dòng của Dung Thị Vân

sao

Đôi dòng gởi người xa ngàn trùng được gọi là tri kỷ thì đã là đồng hợp như thế nào khỏi cần phải nói thêm. Trong bài thơ có dụng từ bằng những nghệ danh như: uyên nhi – nhã kỳ … Continue reading