Lưu trữ cho từ khóa: Dung Thị Vân

Khoác áo mùa thu của Dung Thị Vân

Mỗi người ngắm nhìn cũng như cảm nhận mùa thu mỗi cách, người thì rung động với lá thu muôn màu, muôn sắc, với sương thu lãng đãng bao phủ đất trời. Người thì buồn thương nhớ tiếc bởi vì … Tiếp tục đọc

Đôi dòng của Dung Thị Vân

Đôi dòng gởi người xa ngàn trùng được gọi là tri kỷ thì đã là đồng hợp như thế nào khỏi cần phải nói thêm. Trong bài thơ có dụng từ bằng những nghệ danh như: uyên nhi – nhã kỳ … Tiếp tục đọc