Lưu trữ cho từ khóa: Đức Phạm

Vĩnh Long thương của Đức Phạm

  Lấy cảm hứng từ Sài Gòn nhớ của Hải Đường, Vĩnh Long Thương là đề tài cho bài thơ của  Đức Phạm để đáp lại, tuy hai bối cảnh khác nhau nhưng nội ý vẫn là trang trải nỗi niềm với  tình cảm … Tiếp tục đọc