Tag Archives: Đức Minh

Người đàn bà khôn

C VUI 2

             Đất nước ta vào thời kỳ vua Lê Nhân Tôn, rất hưng thịnh, người dân có đời sống tốt đẹp từ vật chất lẫn đến tinh thần vì nhà vua luôn theo sát dân … Continue reading

Học trò hơn thầy

HOC TRO QUAY

Thấy BS Chín viết bài ” Biết gì về giấc ngủ”, tôi chợt nhớ một chuyện vui về giấc ngủ, hy vọng câu chuyện nầy mang nụ cười đến các bạn chớ không có một ác ý nào khác, xin … Continue reading

Chuyện duyên nợ

5

Đức Minh là bút hiệu của một CHS niên khóa 79, anh mới vào trang nhà từ một tháng nay qua lời giới thiệu của Trần Bình. Tới đây , anh sẽ cộng tác thường xuyên với trang nhà qua … Continue reading