Lưu trữ cho từ khóa: Đoàn Thuận

Cảm nhận khi đọc  Chạm cõi mênh mông (1)

Cõi mênh mông trời biển La Gi như chiếc “Nôi mẹ, nôi thơ với nôi đời” ru bao phận người “vượt xa khơi”. “Nôi Lòng Mẹ, suối nguồn lặng lẽ” “ru ngọt ngào con trẻ” qua bao thế hệ bể … Tiếp tục đọc