Lưu trữ cho từ khóa: Đỗ Quyên

Chạm cõi mênh mông của Đỗ Quyên

Đêm… Còn một mình ta với ta. Một khoảng không vắng lặng. Đó là khoảnh khắc  con người nhận ra chính mình một cách sâu xa nhất. Những kỷ niệm, những tâm tình, những ước mong theo nhau hiện hữu … Tiếp tục đọc