Lưu trữ cho từ khóa: Đỗ Hữu Tài

Làm Sao Đến Chúa của Đỗ Hữu Tài

Trước khi nhập viện, Đỗ Hữu Tài có đọc một bài thơ cho chị Thanh Loan “thư ký riêng” chuyên chép lại những bài thơ mà anh Tài đọc qua điện thoại. Khi đăng bài thơ này lên trang mạng, … Tiếp tục đọc

Như ánh trăng xa của Đỗ Hữu Tài

Yên dạ Thảo đã có bài thơ Vá Mảnh Trăng Buồn , thì Đỗ Hữu Tài đã có ý họa lại bài thơ đó với lời lẽ đượm buồn. Mời các bạn nghe lời của một người gọi trăng   … Tiếp tục đọc