Lưu trữ cho từ khóa: Đỗ Hồng Ngọc

Chuyến về Phan Rang với Quán Văn

Cái xứ nắng như rang mà gió như phan đó đâu có xa lạ gì với bọn mình phải không? Xưa mình không ít lần đến Phan Rang, lên xuống Ga Tháp Chàm, thăm cụm tháp Po Klong Garai, rồi có khi từ đó … Tiếp tục đọc