Lưu trữ cho từ khóa: Đỗ Công Thành

Tiễn anh Lý Phụng về nơi an nghỉ cuối cùng

Chiều ngày 27/11/2015 (nhầm ngày 16/10 năm Ất Mùi) các bạn Kiều, Công Thành, Minh Giám, Xĩa  Lỏng, lớp 12B1- NH 1971 đã tập trung tại chùa Phật Tánh, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long, cùng với gia đình, thân nhân, … Tiếp tục đọc