Lưu trữ cho từ khóa: Đinh Trần Toán

TÍNH ĐỐI DỤNG

Về Bến Tre, bên ngoại, trên phà,  bồng bềnh sóng nước, tôi chợt nhớ quê bên nội “Nước mênh mông Trời mênh mông Một đảo dừa xanh ở giữa sông  Ầm ỳ phà nặng người cập bến Biết bao giờ … Tiếp tục đọc