Lưu trữ cho từ khóa: Diệu Hằng

Hoa Mai và Má Tôi

Hôm nay ngày rằm cuối năm, mấy người phụ việc trong nhà, bỏ tất cả công việc của họ để giúp tôi lặt lá Mai cho kịp nở Tết…Nhìn bao nhiêu lá già lá non vất đầy sân vườn tôi … Tiếp tục đọc