Lưu trữ cho từ khóa: Cúc vàng

Hồi sinh của Cúc Vàng

  Cách đây non 40 năm, trên thi đàn miền Nam rộ lên 1 thể lọai thơ..lạ, dù vẫn tuân thủ nghiêm nhặt vần điệu của thể lục bát nhưng được diễn tả bằng những ngôn từ khá lạ lẫm: Những chiếc đồng … Tiếp tục đọc