Lưu trữ cho từ khóa: CHS

Điếu văn tiễn cô Ngọc Dung

Kính thưa tang quyến, Kính thưa quí Thầy Cô, các anh chị em Hội CHS Tống Phước Hiệp.  Thắm thoát bốn năm qua, kể từ ngày thầy Đào Khánh Thọ của chúng ta ra đi , nỗi bàng hoàng tiếc … Tiếp tục đọc