Lưu trữ cho từ khóa: Chí Thanh

Tuyết rơi.

  Chí Thanh ( NK85) hiện đang sống tại Canada, bạn của Phương Nga. Anh là độc giả của trang nhà từ hồi mới ra số đầu tiên. Nay anh chào sân bằng một bài tản văn ngắn để lấy … Tiếp tục đọc