Lưu trữ cho từ khóa: Bích Ngọc Diệp

KHÔNG BAO GIỜ QUÊN CHỐN CŨ

Thông thường những gì đã qua người ta nhớ như là kỷ niệm. Tôi sống thiên về tình cảm nên thường nhớ về kỷ niệm, nhất là kỷ niệm đẹp trong đời. Tháng rồi, tôi có đị đám cưới của … Tiếp tục đọc