Lưu trữ cho từ khóa: Bác Đạt

TIN TRONG TUẦN Thứ 45: CHS các NK họp mặt với thầy cô

Tuần lễ từ 5/11 đến 11/11 trang nhà lên được 29 tin, các hoat động trong tuần chủ yếu là công việc chuẩn bị cho ngày nhà giáo VN, lần lượt gồm các tin như sau Tin nhà, trước hết là … Tiếp tục đọc