Lưu trữ cho từ khóa: Bạch Cúc

CHS trung học Nguyễn Trường Tộ họp mặt

  Ngày 25 và 26/8/2012 tại thành phố Garden Grove, Nam Cali, Cuộc hội ngộ đầu tiên của một số cựu giáo chức & học sinh của nguyên trường Trung Học Nguyễn Trường Tộ Vĩnh Long (TH.NTT.VL)