Lưu trữ cho từ khóa: Anh Tuù

Mong chờ của Anh Tú

      Mong Chờ* Kìa Xuân đang lơ lửng đến trời cao như hờ hửng Mùa vui đâu? Một mùa ngày cũ Người mơ ủ rủ với thời gian! *** Thời gian ơi! Cứ trôi, trôi mãi không cho tôi gặp … Tiếp tục đọc