Lưu trữ cho từ khóa: Anh Tuấn

Lời thật không sợ mích lòng

 Mấy năm qua, tôi đã được đọc nhiều thơ, văn, và bình luận trên nhiều trang web cựu học sinh Tống Phước Hiệp. Cám ơn các ban biên tập đã tạo môi trường cho mọi người có nơi sinh hoạt. … Tiếp tục đọc