Chuyên mục: Thư viện hình ảnh

Xe trong viện bảo tàng xe hơi (P cuối)

  Xe trong viện bảo tàng xe hơi Walter P. Chrysler ở Michigan, Hoa Kỳ (Phần cuối)  

Xe trong viện bảo tàng xe hơi (P2)

  Xe trong viện bảo tàng xe hơi Walter P. Chrysler ở Michigan, Hoa Kỳ (Phần 2)  

Xe trong viện bảo tàng xe hơi (P1)

  Xe trong viện bảo tàng xe hơi Walter P. Chrysler ở Michigan, Hoa Kỳ (Phần 1)  

Ảnh đầy tháng do Trần Bình thực hiện

Đây là bộ sưu tập ảnh đầy tháng trang tin tongphuochiep-vinhlong.com do Trần Bình thực hiện.

Hình ảnh Nha Trang-Đà lạt của Trần Bình

Ngày 16/7, Trần Bình đang ở Đà lạt gửi về một số hình ảnh của đoàn du lịch mà đoàn đã đi qua. Đây chỉ là những hình ghi lại được tại những điểm đáng nhớ. Trần Bình.    

Minh Kim đi Nha Trang

Vừa qua, Hồng Minh Kim đi Nha Trang có gửi cho thư viện ảnh một số hình làm tư liệu. Cung cấp các bạn tham khảo cho vui.

bộ sưu tập Hồng Lợi P2

Đây là phần tiếp theo:

Hình ảnh do Nguyễn hồng Lợi sưu tầm

Sau khi xem hình ảnh từ trang nhà quá nghèo nàn, chỉ có 8 ảnh tiêu biểu, Hồng Lợi bức xúc quá liền hứa gủi về cho chủ chợ  một loạt ảnh để dành làm tư liệu. các nhà làm … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập ảnh 3

Đây là bộ sưu tập xe cổ nhất:

bo suu tap 2