Chuyên mục: Thư viện hình ảnh

Minh Kim đi Nha Trang

Vừa qua, Hồng Minh Kim đi Nha Trang có gửi cho thư viện ảnh một số hình làm tư liệu. Cung cấp các bạn tham khảo cho vui.

bộ sưu tập Hồng Lợi P2

Đây là phần tiếp theo:

Hình ảnh do Nguyễn hồng Lợi sưu tầm

Sau khi xem hình ảnh từ trang nhà quá nghèo nàn, chỉ có 8 ảnh tiêu biểu, Hồng Lợi bức xúc quá liền hứa gủi về cho chủ chợ  một loạt ảnh để dành làm tư liệu. các nhà làm … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập ảnh 3

Đây là bộ sưu tập xe cổ nhất:

bo suu tap 2

bo suu tap moi

Bộ sưu tập xe đồ chơi mới nhất

Thư viện ảnh mới